book

 ההחלטה ששווה לכם חצי מיליון שקל

גם אתם מרגישים שלא קיבלתם החלטות כלכליות נבונות בחיים שלכם? שאולי אם הייתם פועלים אחרת הייתם נהנים מרווחה כלכלית גדולה יותר? אם התשובה שלכם היא כן,  אתם חייבים לקרוא את הספר הזה